Eksploracja miejsc opuszczonych - ZOSTAŃ LEGENDĄ - Julian Frysztacki

Do zostania legendą nie wystarczy jednorazowa akcja czy wyprawa, dlatego by osiągnąć miano człowieka legendarnego nieustannie rozwijam moją pasję - eksplorację miejsc opuszczonych. Staram się dotrzeć tam, gdzie inni się boją. Podczas eksploracji nagrywam filmy, by dzielić się moimi przygodami. Wygrana w konkursie zapewni mi fundusze na podróże do daleko położonych miejsc i sprzęt niezbędny do ich właściwego przedstawienia w moich produkcjach.

POWRÓT